Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Framgång: EU-kommissionen inrättar ett referenscenter för fiskvälfärd

Fiskar av arten tilapia simmar. En rör sig snett mot kameran.
Foto: Shutterstock

EU-kommissionen har tillkännagett inrättandet av ett referenscenter för djurvälfärd med inriktning på fiskar. Djurens Rätt har föreslagit och arbetat för att ett sådant referenscenter ska bli verklighet och gläds åt att kommissionen nu gett positivt besked i frågan. Syftet med europeiska referenscentrum för djurvälfärd är att de ska bidra till förbättrad efterlevnad och kontroll av djurskyddslagstiftningen.

Det var på ett möte med EU-plattformen för djurskydd den 5 december som EU-kommissionen gav besked om att de vill inrätta ett europeiskt referenscenter för djurvälfärd med inriktning på fiskar. Djurens Rätt har de senaste åren varit pådrivande i frågan. I ett positionspapper om fiskar, som publicerades tidigare i år, är inrättandet av ett referenscenter för fiskar en av de tio åtgärder Djurens Rätt föreslår.

– Det här är ett mycket positivt besked. Djurskyddet och djurvälfärden för fiskarna behöver stärkas ordentligt och inrättandet av ett referenscenter med fokus på fiskar är ett viktigt steg som Djurens Rätt arbetat för. Jag gläds åt att det nu blir verklighet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Referenscentrum för djurvälfärd initieras av EU-kommissionen. Syftet med europeiska  referenscentrum för djurvälfärd är att de ska bidra till förbättrad efterlevnad och kontroll av djurskyddslagstiftningen. Exempel på arbetsområden är att utveckla metoder för att bedöma och förbättra djurvälfärden, bidra till spridning av forskningsresultat och tekniska innovationer och ta fram och genomföra utbildningar.

Idag finns det flera europeiska referenscentrum för djurvälfärd, varav ett med inriktning på idisslare och hästdjur som inrättades under 2021 och leds av Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det finns också ett referenscenter med inriktning på grisar och ett med inriktning på “fjäderfä och andra små produktionsdjur”.

EU-kommissionen kommer att öppna en ansökningsprocess för det nya referenscentrat med inriktning på fiskar. Djurens Rätt ser gärna att Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid SLU blir en del av det nya referenscentrat.

Läs Djurens Rätts positionspapper “Tio åtgärder för ett stärkt djurskydd och ökad djurvälfärd för fiskar” här.

Se Djurens Rätts webbinarium “Simma lugnt eller sätta fart? Så stärker vi djurskyddet för fiskarna” här

Bli månadsgivare och hjälp Djurens Rätt att höja fiskarnas status!

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

9 december 2022

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem