Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Nya jakttider träder i kraft - Djurens Rätt fortsatt kritiska

Foto: Shutterstock

Regeringen har beslutat om förändringar i Jaktförordningen, med jakttider som i flera fall främjar jakt utan hänsyn till djurens bästa. Det finns även med ett problematiskt förslag om säljakt. I ett par fall har dock Djurens Rätts kritik blivit lyssnad till, exempelvis togs förslaget om förlängd älgjakt bort av etiska skäl.

På uppdrag av regeringen tog Naturvårdsverket under 2019 och 2020 fram förslag nya jakttider. Djurens Rätt var en av de instanser som var med och lämnade synpunkter på förslaget, och i samtliga remissvar uttryckte Djurens Rätts etolog Anna Harenius kritik om att flera arters jakttid föreslås förlängas eller finnas kvar trots risker om att djur jagas när de vårdar sina ungar.

När förslaget gick från Naturvårdsverket gick vidare till regeringen såg Djurens Rätt positivt på att förslaget om jakttid tas bort för flera arter, bland dem ekorrar och hermeliner. Däremot fanns det fortfarande mycket i förslaget som behövde förändras, och det gäller även nu när regeringen har tagit det slutliga beslutet om nya jakttider.

Fortfarande finns risken att djur i flera fall kommer att jagas när de vårdar sina ungar. Som exempel riskerar bäverhanar skjutas även efter att ungarna fötts trots att bävrar lever i par och tar hand om ungarna tillsammans. Sådan jakt riskerar även honan och ungarnas död.

Djurens Rätts gläds dock åt att fått igenom att förslaget om förlängd älgjakt till februari tagits bort av etiska skäl och att möjlighet till uppehåll under parningstid finns kvar. Även förslagen om jakttid på björktrast och snatterand togs bort och jakt med hund för grävlings- och rävjakt har också kortats något.

Men jakttid på andra arter har tyvärr återinförts efter Naturvårdsverkets förslag, som kricka, bläsand, ejder och gråtrut.

Uppdatering 12 juli: förslaget om jakttider på ejder har dragits tillbaka.

Problematiska förslag om säljakt

Sedan tidigare har den politiska motivationen att öka säljakten visat sig i ökad skyddsjakt och beslut om licensjakt, vilket Djurens Rätt protesterat mot under bland annat samråd och i svar på lagstiftningsförslag. Men nu har regeringen beslutat om ännu ett bakslag i sälars rättigheter. Förut har det varit krav på rapportering om alla sälar som påskjuts, inklusive missar och skadeskjutningar, men regeringen har nyligen tagit bort det kravet. Det riskerar att fler sälar, som jagas under mycket svåra förhållanden på båtar, skadeskjuts, lider och riskerar att dö, utan att någon myndighet får kännedom om det. Djurens Rätt undersöker möjligheten att påverka beslutet.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

31 maj 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem