Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Regeringen vill se krav på märkning och registrering av katter

Foto: Shutterstock

Regeringen har nu i en proposition till riksdagen föreslagit att det från 1 januari 2023 ska bli bli obligatoriskt att ID-märka och registrera katter i Sverige. Det betyder att ytterligare ett viktigt steg tagits i den här processen och Djurens Rätt gläds åt det.

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om lämnade regeringen för tre veckor sedan en lagrådsremiss om krav på märkning och registrering av katter. Nu har nästa steg i processen tagits då regeringen lämnat en proposition till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen att katter ska märkas och registreras, motsvarande det krav som finns idag om märkning och  registrering av hundar. Jordbruksverket ska få ansvaret över kattregistret och kravet på märkning och registrering föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

– Nu är vi ytterligare ett steg närmare krav på märkning och registrering av katter och det är riksdagen som slutligen tar beslutet. Djurens Rätt kommer fortsätta arbeta för att utfallet blir det enda rimliga, det vill säga att riksdagen går på regeringens linje. Obligatorisk märkning och registrering är helt avgörande för att höja katternas status och för att minska risken att katter försätts i hemlöshet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Uppskattningsvis finns det över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Katter har fortfarande väldigt låg status och det finns en felaktig uppfattning om att katter klarar sig själva utan tillsyn och omvårdnad. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katternas status öka och en viktig del i det arbetet är införandet av obligatorisk ID-märkning och registrering av katter.

Redan för 10 år sedan föreslog utredningen om en ny djurskyddslag krav på märkning och registrering av katter, men så blev det inte. Efter det har en utredning om märkning och registrering av katter tillsatts, presenterats samt remitterats, regeringen har lämnat en lagrådsremiss och nu en proposition till riksdagen. Riksdagen ska rösta om förslaget senare i höst/vinter.

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för att det ska bli obligatoriskt att ID-märka och registrera katter i Sverige samt finansierat projekt för att hjälpa hemlösa katter och för att förebygga att fler katter blir hemlösa. I maj 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av obligatorisk märkning och registrering.

Antalet hemlösa katter i Sverige uppskattas till uppemot 150 000 och de behöver vår hjälp. Stöd oss i vårt arbete för katterna.

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

29 oktober 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem