Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Stöd oss

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök? Bli medlem i Djurens Rätt. 

Ett stiliserat paket med rosett som symboliserar en gåva till djuren

Ge en gåva

Beställ ett gåvogram att ge bort, skänk en gåva eller bli månadsgivare.

Var med och gör skillnad – ge en gåva till arbetet för djuren

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök? Djurens Rätt är helt beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren. Med ditt stöd kan vi göra skillnad. Det finns olika sätt att stödja verksamheten som till exempel att bli månadsgivare, ge en gåva, ge bort ett gåvogram eller testamentera.

Rätt pengar till rätt sak

Djurens Rätt granskas av Giva Sverige, som arbetar med vad de kallar Tryggt givande som betyder att du som givare kan vara trygg i att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. De granskar att vi använder pengarna till de ändamål gåvorna är avsedda för och, kanske viktigast av allt, att vi utvärderar vår verksamhet för att få veta om det blir den nytta (effekt) som är tänkt.
Vår verksamhet kontrolleras även av Svensk Insamlingskontroll vilket innebär att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till ändamålet.

Svensk Insamlingskontroll

Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också granskade och godkända av Givarguiden.

Vanliga frågor om gåvor och medlemskap

Vad använder ni gåvor och medlemsavgifter till?

Djurens Rätts verksamhet är beroende av så kallat frivilligt stöd. Det betyder att det är medlemsavgifter, arv och olika typer av gåvor som gör att vi kan jobba för djuren. Gåvorna kommer framförallt från privatpersoner men en liten del kommer även från företag.

Våra insamlade medel går till allt som har med verksamheten att göra. Här beskriver vi hur pengarna används.

Djurens Rätt jobbar med att förändra situationen för djuren som den ser ut i dag med visionen om en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Det gör vi genom att informera allmänheten, bilda opinion och sedan föra fram medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. 

Ett kraftfullt opinionsbildande arbete, där vi kanaliserar människors engagemang, är en viktig del i att åstadkomma politisk förändring genom lagstiftning.

Vi använder också vår expertkunskap till att trycka på för förändrad lagstiftning. Vi har flera sakkunniga på olika områden, till exempel etologer (experter på djurs beteenden) och politiskt sakkunniga, som skriver rapporter, granskar material och tar fram underlag till kampanjer med mera. 

Djurens Rätt jobbar förstås också med att påverka företag att fatta policybeslut som bidrar till att djuren får det bättre. Vårt team som jobbar med företagsrelationer trycker på för att företag ska anta policys med starkare djurskyddskrav än lagstiftningen kräver. Det handlar till exempel om de, så kallade, buräggen. Vi hjälper och coachar även företagen med hur de ska göra.

För att nå ut till allmänheten så jobbar vi bland annat med kampanjer för de djur som har det allra sämst och de som är allra flest. Dessa två variabler sammanfaller oftast eftersom djur far som mest illa där de är väldigt många.

Kycklingindustrin är ett sådant exempel, där tiotusentals individer trängs tillsammans. Den genomsnittliga kycklinggården i Sverige har, per uppfödningsomgång, över 100 000 kycklingar. Det är därför vi driver vår kycklingkampanj.  

För att nå ut med våra kampanjer och annat arbete så tar vi fram mängder av informationsmaterial. Det är webbsidor, trycksaker, rapporter, annonser och kampanjbrev med mera. Det är vår sommarturné som reser runt på festivaler och andra event under hela sommarhalvåret för att informera om vårt arbete.

Vi skriver ett stort antal debattartiklar, nyhetsbrev och jobbar mycket med att nå till allmänheten via sociala medier.

Alla föreningar har också administrativa kostnader. För oss handlar det till exempel om administration kring alla medlemmar och givare. Medlemsservice skickar ut gåvogram, fakturor, registrerar nya medlemmar, hanterar inkomna gåvor och mycket annat. Det är expeditionen som skickar ut material, hanterar beställningar i vår shop och svarar på mängder av frågor som kommer in via e-post eller telefon.

Granskning

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll vilket innebär att minst 75 procent av insamlade medel ska gå till ändamålet, alltså vårt arbete för djuren. Mer detaljerad information om vår ekonomi kan du läsa i vår senaste ekonomi- och verksamhetsberättelse.

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Giva Sverige och Kvalitetskoden här.

 

Giva Sverige, 90 konto - Svensk insamlingskontroll

 

Länk till svaret

Har ni ett IBAN-nummer?

Ja, det har vi!

IBAN: SE49 9500 0099 6034 0901 0877
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Länk till svaret
Fler frågor och svar om givande

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem