Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Framgångar för djuren

Sedan 1882 har vi nått många delmål i arbetet för djuren. Förändringsarbete tar tid och många av dessa segrar har kommit efter decennier av påtryckningar. Vi gör skillnad genom ett envist opinionsbildande arbete med tydliga kampanjer och dialog med företag och politiker.

Vill du hjälpa oss till fler framgångar för djuren? Bli medlem eller ge en gåva. Tillsammans gör vi skillnad!

2022

Den 2 februari röstade riksdagen för att det ska införas ett nytt brott, grovt djurplågeri, i brottsbalken. Djurens Rätt har under lång tid arbetat för och föreslagit införande av skärpta straff vid brott mot djur. Organisationen har bland annat deltagit i samråd med utredaren, lämnat skriftliga synpunkter och remissvar.

Djurens Rätt har arbetat för att katternas status ska höjas under lång tid och därför var det glädjande när riksdagen röstade igenom förslaget om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter den 2 mars. Under 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter in från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av just det som nu blivit verklighet.

Djurens Rätt lanserar succéboken "Så skapar vi en vegansk värld - ett pragmatiskt förhållningssätt" översatt på svenska!

Kycklingjätten Kentucky Fried Chicken (KFC) Sverige tar stora kliv mot en grönare och mer djurvänlig framtid. Företaget har efter samtal med Djurens Rätt bestämt sig för att sätta tydliga vegomål vilket innebär att 50 % av proteinerna företaget säljer år 2030 kommer att vara vego.

Regeringen beslutade i maj att tillsätta en utredning om kameraövervakning på slakterier. Djurens Rätt har arbetat för att kravet ska bli verklighet och gläds därför åt regeringens besked. Utredningen ska redovisas senast 31 maj 2023.

Den 31 augusti gick det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics i mål - ett initiativ som Djurens Rätt varit drivande i och som totalt samlat in 1,4 miljoner underskrifter från EU-medborgare. Nu är det upp till EU-kommissionen att agera för ett EU fritt från plågsamma djurförsök.

Under året har vi lämnat in över 50 polisanmälningar gällande brott mot djur som skett i Sveriges djurfabriker. Vår anmälan mot en djurfabrik i Grums ledde till att åtal har väckts, och rättegång äger rum under våren 2023. Djurens Rätt arbetar enträget för att rättsväsendet ska ta brott mot djur på allvar.

Tillsammans samlade vi in 35 198 underskrifter för inrättandet av en djurskyddsminister och en expertmyndighet för djurskydd. Samtliga underskrifter lämnades in till den nytillträdde statsministern Ulf Kristersson efter valet i september. En sådan minister har ännu inte tillsatts ännu men vi kommer fortsätta trycka på för att en minister som sätter djurens intressen högst upp på agendan ska bli verklighet.

Under året har Djurens Rätt uppnått milstolpen att över 50 företag ha sagt nej till turbokycklingar och ja till mer utevistelse genom att börja jobba enligt kriterierna i ECC. Ett av företagen som valt att säga nej till turbokycklingar i år är Scandic Hotels Group, där policyn inkluderar hela deras marknad bestående av 270 hotell i Norden, Polen och Tyskland. Även Picadeli antog en policy som gäller för hela deras europeiska marknad, och stora aktörer som Best Western Scandinavia, O'Learys och Harrys har också börjat arbeta enligt kriterierna under året som gått.

På drygt ett halvår uppnådde medborgarinitiativet Fur Free Europe en miljon underskrifter. Nu kämpar vi för att ett pälsfritt Europa ska bli verklighet när det går i mål i maj 2023! 

2021

Matvarukedjan ICA meddelar att de slutat sälja ägg från hönor som levt i burar. Beskedet innebar att alla svenska livsmedelskedjor upphört med försäljning av burägg efter samtal med Djurens Rätt. Alla livsmedelskedjor är nu buräggsfria!

Djurens Rätt grundar World Federation for Animals, en ny global organisation med syfte att påverka lagstiftningen för djurens välfärd på FN-nivå.

I juni 2021 nåddes en historisk milstolpe när EU-kommissionen meddelade att de går vidare med medborgarinitiativet End the Cage Age utifrån målet att samtliga burar inom livsmedelsindustrin ska fasas ut i hela EU.

Genom effektivt påverkansarbete har Djurens Rätt bidragit till att fler än 100 nya företag i Europa valt att jobba med European Chicken Commitment (ECC) under 2021. Bara i Sverige har företagen som arbetar med ECC ökat med över 40 % under året som gått. ECC är på god väg att bli branschens nya miniminivå.

I samband med Aftonbladets rapportering om Kronfågel kontaktade Djurens Rätt flera kostchefer i Sveriges kommuner och informerade om händelserna och bad dem bojkotta produkter från Kronfågel. Något samtliga kommuner som kontaktades beslutade att göra. 

Sveriges 3R-center får i uppdrag att kartlägga konkreta åtgärder för att minska djurförsöken så långt som möjligt, något som Djurens Rätt föreslagit.

EU-parlamentet enades i september om att det behövs en handlingsplan för utfasning av djurförsöken. Nu pratar vi inte längre om utan när djurförsöken fasas ut.

När Djurens Rätt inledde sin företagspåverkan 2008 hölls mer än två miljoner hönor i den svenska äggindustrin i burar. I slutet av 2021 låg siffran på 304 500 hönor. 

2020

80 000 djur räddas från plågsamma djurförsök för kemikalier tack vare insatser från ett europeiskt projekt som Djurens Rätt finansierat.

249 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar.

Köttkonsumtionen fortsätter minska, särskilt när det gäller kycklingar och grisar, och allt fler svenskar äter allt mer vego.

På tre år har antalet hönor som sitter i bur har minskat till runt 6 procent, en siffra som motsvarar en halv miljon hönor.

Nya regler för katter börjar gälla som innebär att djurhållare måste se till att katter inte förökar sig oplanerat, vilket i praktiken innebär att katter måsta kastreras.

Uppropet End the Cage Age samlar ihop 1,4 miljoner namnunderskrifter för ett slut på burhållning av djur inom livsmedelsindustrin i EU och överlämnas till EU-kommissionen. Djurens Rätt är en av de organisationer som samlat in flest namn.

Förslag på allmän jakt på ekorrar och hermeliner stoppas i Sverige efter protester från bland andra Djurens Rätt.

Sverige får behålla kravet på slakt utan bedövning efter ett beslut av EU-domstolen. Djuren Rätt arbetade för att förbudet skulle bestå.

ICA, Sveriges största livsmedelskedja, meddelar att de kommer se över sina riktlinjer för att få ett stopp för försäljning av burägg i samtliga av ICA:s butiker.

En vegoburgare får fortsätta kallas vegoburgare i EU efter en omröstning i parlamentet.

Sveriges 3R-center får fortsatt finansiering med 15 miljoner kronor årligen fram till och med år 2023.

Regeringen lägger fram förslaget att grovt djurplågeribrott, med ett maximalt straff på fyra års fängelse, ska införas i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri

EU-parlamentet röstar för tillsättandet av en undersökningskommitté om djurtransporter. Djurens Rätt har i samarbete med Eurogroup for Animals arbetat för att det skulle bli verklighet.

Stockholm Fashion Week 2020 blir pälsfria.

2019

Den nya lagen som förbjuder elefanter och sjölejon på cirkus träder i kraft 1 januari 2019.

En ny djurskyddslag börjar gälla 1 april 2019 och bl.a. Lex Maja blir verklighet.

Mer än 8 av 10 svenska kommuner väljer bort burägg i sin upphandling (246 av 290 kommuner). 

Två tredjedelar av Sveriges kommuner väljer att pynta utan fågelfjädrar (207 av 290). En ökning med 60 procent sedan året innan. 

Vegovision, Djurens Rätt mässa för djurvänliga val, äger för första gången rum i Malmö och välkomnar 3 000 besökare. 

För andra gången utses Djurens Rätt till National Winner i European Business Awards, en tävling som främjar spetskompetens och innovation i det europeiska näringslivet.

Mer än hälften - 147 av 290 - av Sveriges kommuner finns med på Panglistan, Djurens Rätts förteckning över kommuner som avstår från, eller begränsar, användandet av fyrverkerier.

2018

Burhållningen av hönor fortsätter minska. För första gången i modern tid är det nu färre än en miljon hönor som hålls i burar.

Köttkonsumtionen fortsätter minska. Köttkonsumtionen i Sverige minskade med 2,8 procent under de nio första månaderna av 2018.

Rekordmånga av Sveriges kommuner slutar upphandla ägg från hönor i bur. Under 2018 har 175 kommuner aktivt valt bort ägg från hönor som sitter i burar.

"Fjäderfria listan", vår förteckning över kommuner som väljer bort fjädrar från fåglar under påsken, slår nytt rekord. Mer än 130 kommuner väljer bort fjädrar från fåglar i kommunens pynt.  

Mer än 10 000 personer, nytt publikrekord, besöker någon av Djurens Rätts tre Vegovision-mässor under året.

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenser av att införa ett krav på att hålla djur lösgående, en fråga Djurens Rätt länge arbetar för.

29 företag tog beslut om att bli buräggsfria under året, bland annat Scandic Hotels, Fria Bröd, Orkla Foods Sverige och Starbucks.

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över straffskalan vid brott mot djur, något Djurens Rätt har föreslagit under flera år. 

61 kommuner finns med på Panglistan, Djurens Rätts förteckning över kommuner som avstår från, eller begränsar, användandet av fyrverkerier.

Med hjälp av crowdfunding kan Djurens Rätt för första gången visa upp djurens verklighet i tv. En reklamfilm om kycklingarnas verklighet visades i TV4 under december.

Mer än 1 miljon namnunderskrifter lämnas över till EU-kommissionen som en del i kampanjen End Pig Pain som har som mål att förbättra livet för Europas grisar.

2017

Riksdagen röstar igenom en ny lagstiftning, kallad lex Maja, som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur. 

Köttkonsumtionen minskar i Sverige med rekordstora siffror. En minskning med 2,6 procent är den största årliga minskningen sedan 1990. 

Matvarukedjorna Netto och City Gross meddelar att de under 2017 kommer att sluta sälja ägg från hönor som levt i burar. Djurens Rätt inledde kampanjen mot burägg 2008 och sedan dess har butikskedjorna Hemköp, Willys, Coop, Lidl, Netto och City Gross tagit bort buräggen helt. 

Upprop med 102 977 underskrifter mot fyrverkerier överlämnas till regeringen. 

Försäkringsbolaget Agria meddelar att de, efter påtryckningar från bland annat Djurens Rätt, väljer att avsluta sin sponsring av arrangemanget räv-SM.

Drygt 80 företag finns med på Djurens Rätts lista över företag som inte djurtestar kosmetika- och hygienprodukter och 141 företag är anslutna till Djurens Rätts pälsfria lista. 

17 företag är anslutna till Djurens Rätts märkning I'M VEGAN. Märkningen gör det enkelt och tydligt för konsumenter som inte vill äta livsmedel med animaliska ingredienser.

2016

Obedövad griskastrering förbjuds i Sverige från 1 januari 2016, en fråga som Djurens Rätt har arbetat för i decennier.

Djurens Rätt lämnar över 155 000 namnunderskrifter till regeringen till stöd för ett förbud av vilda djur på cirkus.

Regeringen meddelar att 15 miljoner kronor årligen kommer att avsättas till 3R-centret (3R = replace, reduce, refine). Djurens Rätt har under många år arbetat för att det ska bildas ett kompetenscentrum som ska stärka och samordna arbetet med att ta fram alternativa metoder till djurförsök. 

Två världsledande företag inom livsmedelsbranschen, Sodexo och Compass Group, har under 2016 meddelat att de slutar använda ägg från hönor i burar. Besluten har föregåtts av samtal med Djurens Rätt och Open Wing Alliance, en internationell koalition av djurrättsorganisationer. 

Rekordmånga besöker mässan Vegovision i Stockholm - Djurens Rätts egen mässa för djurvänliga val. 

Djurrätt engagerar allt fler! Djurens Rätts sida på Facebook var vid slutet av 2016 den fjärde största bland organisationer i Sverige och på topp tio-listan över de som engagerat flest personer under 2016. Även på Djurens Rätts Instagram-konto har engagemangsgraden har varit den högsta i Sverige, med en förstaplacering under varje kvartal. 

2015

En opinionsundersökning från Djurens Rätt och Demoskop visar att motståndet mot minkfarmning är fortsatt starkt, 8 av 10 svenskar tycker att det inte ska vara tillåtet att föda upp minkar i bur för sin päls. Motståndet mot pälsdjursfarmning är i majoritet hos samtliga riksdagspartiers väljare.

En opinionsundersökning från Djurens Rätt och Demoskop visar att 7 av 10 svenskar vill att hönor ska få rätt till utevistelse.

Djurens Rätts kampanj för vilda djur på cirkus engagerar rekordmånga och får flera riksdagspartier att uttala sig positivt till ett förbud av vilda djur på cirkus.

En opinionsundersökning från Djurens Rätt och Demoskop visar att 7 av 10 svenskar vill förbjuda vilda djur på cirkus. 

Djurens Rätt vinner pris som National Public Champions i European Business Awards.

2014

Sexuella övergrepp mot djur förbjuds i Sverige.

Matbutikskedjorna Coop och Willys slutar sälja ägg från hönor i bur efter Djurens Rätts kampanj.

En opinionsundersökning från Djurens Rätt och Demoskop visar att var tionde svensk är vegan eller vegetarian. Det är en ökning med 4 procentenheter på fem år.

En opinionsundersökning från Djurens Rätt och Demoskop visar att 8 av 10 svenskar inte tycker att det ska vara tillåtet att föda upp minkar i bur för sin päls.

Djurens Rätt stoppar jakten och räddar fem lodjur genom att överklaga licensjakten på lodjur i Gävleborg till Förvaltningsrätten.

Runt 100 företag finns med på Djurens Rätts pälsfria lista.

Drygt 60 företag finns med på Djurens Rätts lista över företag som inte djurtestar kosmetika- och hygienprodukter.

2013

EU förbjuder handel med ny djurtestad kosmetika.

Matbutikskedjan Lidl i Sverige slutar sälja ägg från hönor i bur efter Djurens Rätts kampanj.

Ett djurförsök omfattande 50 000 djur avslås i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd.

Den europeiska samarbetsorganisationen European Coalition to End Animal Experiments, där Djurens Rätt ingår, stoppar djurförsök som omfattar totalt 18 000 djur.

2012

Över en miljon namnunderskrifter lämnas till EU-kommissionen med krav på max 8 timmars transporttid för djur på väg till slakt. EU-parlamentet ger sitt stöd till kravet.

Djurens Rätt och flera andra europeiska organisationer lämnar in bevis för att djurförsök på fyra kemiska substanser inte behöver göras. Som ett resultat räddas uppskattningsvis 7 000 djur undan plågsamma giftighetstester och en säker död.

I ett svar på en skrivelse som Djurens Rätt skickat till Jordbruksverket framgår att krabbor som tagits ombord på fiskefartyg omfattas av djurskyddslagen.

2011

På länspolismästare Carin Götblads initiativ inför Stockholmspolisen en enhet med djurpoliser. Flera orter har följt efter och infört liknande lösningar.

En rapport från Nationellt centrum för djurvälfärd konstaterar en gång för alla att fiskar kan känna smärta och uppleva lidande.

Djurens Rätts blogg Vegokoll får utmärkelsen Sveriges bästa gröna blogg i kategorin Mat och dryck.

2010

Det blir förbjudet för fiskeindustrin i hela EU att kasta tillbaka fiskar som är för små och ersätta dem med nya, vilket sparar många fiskliv.

Kycklingarna i livsmedelsindustrin får rätt till en mer naturlig dygnsrytm då fyra timmars mörker per dygn blir lagkrav i hela EU.

Hästar får rätt att röra sig fritt varje dag, normalt ute i en hage.

2009

Vid slutet av året hålls inga värpande hönor i äggindustrin i Sverige längre i de olagliga omodifierade burarna.

EU förbjuder handel med sälprodukter.

Butikskedjan PrisXtra i Sverige slutar sälja ägg från hönor i bur efter Djurens Rätts kampanj. PrisXtra ingår sedan 2013 i Hemköp och Willys.

EU förbjuder djurtester av kosmetika och hygienprodukter (slutprodukter) och ingredienser, dock med omfattande undantag. Handel med produkter som testats efter mars detta år förbjuds också.

EU förbjuder handel med hund- och kattpäls.

2008 

En djurskyddsparagraf införs i avtalet mellan staten och Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och Svensk Galopp.

Förbud mot ryckfiske i svenska vatten införs. Ryckfiske innebär att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken eller krokarna utvändigt på fisken.

Hemköp i Sverige slutar sälja ägg från hönor i bur efter Djurens Rätts kampanj.

2007 

Djurens Rätt är en av initiativtagarna till Fur Free Retailer Program som godkänner pälsfria företag världen över.

2004

Förbud mot djurtester av kosmetika och hygienprodukter (slutprodukter) införs i EU.

2003

Förbud mot de plågsamma djurförsöken LC 50 och LD 50 för att bestämma akut toxicitet (giftighet) införs i Sverige.

Förbud mot användningen av människoapor i djurförsök införs i Sverige.

2002

Den svenska exporten av kalvar till uppfödning för "vitt kalvkött" stoppas på grund av kraftig opinion. För att kalvköttet ska bli vitt föds kalvarna upp på en järnfattig föda.

2001

Rävfarmning i Sverige upphör på grund av skärpta regler.

1998

Djurförsök i Sverige ska godkännas av djurförsöksetisk nämnd för att få utföras. Tidigare var besluten enbart rådgivande. Den ansvariga myndigheten för djurförsök i Sverige ges möjlighet att i lagtext förbjuda och ställa villkor för djurförsöks utförande.

1993

Sverige stoppar importen av vildfångade apor till djurförsök.

1988

I djurskyddsförordningen införs en förteckning som innebär en begränsning över vilka djurslag som får förevisas offentligt på cirkus i Sverige.

Kor i Sverige får rätt att komma ut på bete under sommaren.

En ny svensk djurskyddslag träder i kraft. Den ska ge djur som föds upp för livsmedel, ull, skinn eller pälsar rätt till att utföra naturligt beteende.

1983

Förbud införs mot import av och handel med sälungeskinn inom EU.

Studenter på svenska högskolor får rätt att ansöka om dispens från djurförsök av etiska skäl.

Djurens Rätt publicerar sin första lista med företag som inte djurtestar sina kosmetika- och hygienprodukter.

1982

Djurens Rätt får insyn i svenska djurförsök genom statliga djurförsöksetiska nämnder.

1979

Sverige först i världen med att införa statliga anslag till alternativa metoder. Ny djurförsökslagstiftning införs i Sverige. Djurförsöken ska begränsas och insynen öka med djurförsöksetiska nämnder.

Förbud införs i Sverige mot att sälja privatägda eller hemlösa sällskapsdjur till djurförsök.

1966

Försöks- och inköpsjournaler till djurförsök i Sverige blir offentliga.

1944

Sverige får sin första djurskyddslag.

1907

Djurens Rätt är drivande när lagen mot djurplågeri utvidgas så att den omfattar alla djur.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem