Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Jakt i Sverige

Runt en miljon djur dödas av jakt i Sverige varje år.

Enligt den statistik som finns dödas varje år runt en miljon vilda djur i landet, vilket innebär över 3000 individer per dag utslaget över året. I Sverige jagas cirka 50 olika arter. Vildsvinen var de som dödades i störst antal 2021.(1)

Jaktmetoder

Det finns många former av jakt. Den vanligaste är att jägaren väntar på djuret uppe i ett torn eller på annat lämpligt ställe. I flera former används hundar, både där de jagade djuren drivs lång, och kort väg. Hundarna utsätts då för faror i form av attacker från andra djur, trafiken och människor. De riskerar också att springa vilse och hamna i situationer där de kan fara illa.

Jakt med fångstredskap är också vanligt, till exempel fällor. Fällorna måste vara godkända av Naturvårdsverket för att få användas, men godkännandet utvärderas sällan.(2) 

Det förekommer även att djur snaras. Vid rävsnarning sitter rävarna fast i snaran tills jägaren kommer och dödar dem. Att fånga ripor med snara innebär att fåglarna stryps till döds.(2, 3)

Läs mer om kritiserade jaktformer

Syftet med jakten

Jägarkåren består av knappt 300 000 personer i Sverige,(4) men alla jagar inte aktivt. När staten 1997 gjorde en undersökning om varför jägarna är ute i skogen och dödar djur så svarade de att det viktigaste för dem var i första hand naturupplevelsen, i andra hand kamratskap, i tredje avkopplingen och i fjärde spänningen.(5) En studie har också visat att kostnaderna för jakten överstiger värdet på det kött som de svenska jägarna tillskansar sig genom att döda djur.(6)

Skattepengar till "viltvård"

Tidigare har jägarnas pengar till "viltvård" gått direkt till en enskild jaktorganisation. Efter riksdagsbeslut 2021 ska bidrag från den så kallade Viltvårdsfonden, som hanteras av Naturvårdsverket, upphandlas genom ansökningar från organisationer som arbetar med jakt. De olika organisationer som kan få pengar i fonden måste dock fortsatt arbeta för syftet i jaktlagen, att främja jakt.(7)

Viltförvaltningsdelegationerna

År 2009 inrättades viltförvaltningsdelegationer runt om i Sverige som skulle samverka om frågor som rör hur vilda djur bör utnyttjas och begränsas i de olika länen. Delegationerna skulle utgöras av fem politiker från varje län samt representanter från polisen, jägare, naturskyddsorganisationer, friluftsorganisationer, skogsägare, fäbodbruk och skogsnäringen samt i vissa län yrkesfiskare, fäbodbruk och rennäring.(8) 

Någon som för djurens talan saknas helt.

Källor

 1. Viltdata. Avskjutningsstatistik.
 2. Naturvårdsverket. Fångstredskap.
 3. Naturvårdsverket. Material och konstruktionskrav Godkänt fångstredskap nr S 15. Fångstanordning Ripsnara.
 4. Naturvårdsverket. Frågor och svar om jakt.
 5. Näringsdepartementet. Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor. SOU 1997:91.
 6. Mattsson L. m.fl. (2008) Jakten i Sverige – Ekonomiska värden och attityder jaktåret 2005/06. Rapport från Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, nr. 1. (Avsnitt 4.3 Viltets jaktvärde – storlek och beståndsdelar).
 7. Naturvårdsverket. Viltvårdsfonden. 
 8. Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer.

Vanliga frågor

Är inte jägare viktiga för att hålla naturen i balans (viltvård)?

Många jägare rättfärdigar sitt beslut att jaga vilda djur genom att säga att de hjälper till att hålla naturen i balans, att de vårdar viltet. Det stämmer inte riktigt och handlar absolut inte om vård.

Så sent som januari 2022 varnade jägare i ett område om att det inte går att jaga älgar där längre, eftersom det fanns för lite älgar kvar.1

Redan på 1800-talet visste Charles Darwin att antalet djur hölls i ”lagom” mängder i det vilda så länge det fanns både köttätande rovdjur och växtätare av alla storlekar.2 Problemet idag är att det finns väldigt få rovdjur vilket gör att växtätarna blir många och därmed ställer till med problem för människor (bland annat skogsägare och i trafiken). Vargen var tidigare utrotad och idag finns det endast väldigt få vargar på många håll. Även rävar, lodjur och björnar jagas i Sverige. Det är vi människor som har sett till att de jagande rovdjuren blivit så få och det är vi människor som begränsar djurens levnadsutrymmen.

För att det ska finnas exempelvis ”jaktbara” älgar kvar blir det stora konflikter mellan jägare och rovdjur.3 Det har blivit en ond cirkel där jägarna anser att de måste gripa in för att de ska kunna jaga ännu mer.

Om jägare skulle bry sig mest om viltvård när de tar sig ut och jagar skulle det också synas i de enkätstudier som gjorts. Ofta är det istället naturupplevelsen och kamratskap som jägarna egentligen tycker är viktigast för att vilja jaga.4

Att jägarna endast väljer att skjuta de svaga och skadade är ett annat argument som inte stämmer. Det syns på att merparten av de vargar (och därmed troligen andra djur) som skjuts i Sverige saknar allvarliga missbildningar, inte är överdrivet inavlade och har inte sjukdomar.5 Det är inte möjligt för jägarna att ta sig tid att undersöka genetik och sjukdomar innan de avlossar sina skott.

Jägares kompetens kan vara viktig när det gäller att snabbt kunna avliva allvarligt trafikskadade djur som inte kan rehabiliteras, men att de hjälper naturen att hålla sig i balans stämmer i huvudsak inte.

Källor:

 1. SVT Dalarna (2022) Jägareförbundet i Dalarna: ”På en del håll menar man att det är nog nu”
 2. Darwin C. (1859) Om arternas uppkomst: genom naturligt urval. Översatt av R. Adlerberth 2009. Natur & Kultur: s. 54.
 3. Svensk Jakt (2018) Fem kända vargrevir stoppar älgjakten. 
 4.  Näringsdepartementet. Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor. SOU 1997:91.
 5. SVA (2017) Slutrapport Licensjakt på varg 2017. Dnr: SVA 2017/55. SVA (2018) Licensjakt på varg 2018. Rapport 47/2018.
  SVA (2021) Licensjakt på varg 2021. Rapport 65/2021.
Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem