Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Fakta om TNR-M

TNR-M står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller fånga in, kastrera, återplacera och sköta om. Det är den långsiktiga och humana metoden för att komma tillrätta med problemet med de förvildade hemlösa katterna i Sverige.

Arbetet enligt TNR-M går ut på att katterna i en koloni fångas in. De veterinärbesiktigas, kastreras och ID-märks. Kattungar och vuxna katter som kan omplaceras får nya hem. De katter som är för sjuka avlivas. De katter som är friska men förvildade släpps tillbaka i sina gamla revir efter kastrering.

Katterna lever sedan i en stabil grupp och ges daglig tillsyn och matning av volontärer för resten av sina liv. Genom att även skygga katter som släppts tillbaka känner igen volontärerna och kommer när det är matdags kan matarna se om någon katt har blivit sjuk eller skadad och behöver fångas in. Katterna ges också skydd mot regn och vind.

Med den här metoden stabiliseras i första hand beståndet för att sedan låta det minska genom naturlig avgång. Kastrerade förvildade katter har ofta en bättre hälsa än okastrerade katter, och man slipper även oönskade kattungar.

TNR-M används över hela världen och har visat sig vara en framgångsrik metod.

Det idealiska vore att katter inte överges alls av sina människor, men så som verkligheten ser ut behövs TNR-M just nu för de katter som ändå blivit hemlösa och förvildade.

Metoden har visat sig vara mer effektiv än att döda katterna då kastrering minskar antalet katter på sikt. Metoden används internationellt som det värdiga och etiskt riktiga sättet för att minska lidandet för förvildade katter, men den är ännu relativt okänd i Sverige.

TNR-M är inte hela lösningen för att förhindra att fler hemlösa katter går en brutal framtid till mötes, men det är en del av lösningen. Att överge djur är ett brott mot djurskyddslagen.

Från 1 januari 2023 är det krav på att katter ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets kattregister. 

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem