Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Om Djurens Rätt

Djurens Rätt vill förändra för de djur som är flest och har det sämst. De bortglömda, undangömda och ofta namnlösa djuren. Vi vill att vårt arbete för djuren ska ha så stor effekt som möjligt. Djurens Rätt är helt beroende av gåvor och medlemskap. Det är alla gåvogivare och medlemmar som är Djurens Rätt.

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige.

Vad gör vi?

Vi informerar om djurens situation och för fram medborgarnas åsikter till makthavarnas dörr. Vi bedriver opinionsbildning och påverkar lagstiftning. Vi trycker på för utveckling av djurfria forskningsmetoder och är en av Sveriges främsta experter i djurförsöksfrågan. Vi inspirerar och möjliggör för konsumenter och företag att välja vego och göra djurvänliga val. Med slagkraftiga kampanjer engagerar vi allmänheten, belyser problem inom djurhållningen, presenterar lösningar och åstadkommer konkreta förändringar.

Vi strävar efter en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Då lidandet djur utsätts för inte hindras av nationsgränser, arbetar vi både lokalt och globalt för att göra största möjliga skillnad för djuren.

Våra uppdragsgivare är kycklingarna, hönorna, korna, grisarna och de andra djuren som är i behov av vår hjälp – vi finns för att ge dem en röst och försvara deras rättigheter.

Vi står alltid på djurens sida.

Vill du vara med?

Djurens Rätt är helt och hållet beroende av frivilligt stöd. Detta är en tydlig drivkraft för att vårt arbete ska vara så effektivt som möjligt och ge konkreta resultat. Varje gåva räknas. Vill du stötta vårt arbete för djuren kan du göra det här. Ditt stöd behövs. Tack!

Vad står vi för?

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som ting för människor att utnyttja för egna intressen.

Genom demokratisk opinionsbildning, politisk dialog, företagssamarbeten och ökad kunskap vill vi förverkliga vårt mål: en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Engagemang lokalt och globalt

Djurens Rätt är en demokratisk och partipolitiskt obunden organisation med sin bas i Sverige, uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell med lokalorganisationer som grund och en riksstämma som högsta beslutande organ. Riksstämman hålls vartannat år och väljer en riksstyrelse, vilken till sin hjälp har en riksorganisation som utgörs av volontärer och anställda.

Ideellt engagerade volontärer bedriver en viktig del av Djurens Rätts kampanj- och informationsarbete i Sverige. Koordinering av kampanjer, politiskt arbete och företagssamarbeten, samt framtagande av vetenskapligt underbyggda rapporter hanteras av riksorganisationen.

Djurs lidande stannar inte vid nationsgränser, utan är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Ett viktigt arbete är därför att försöka påverka politiken inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd, liksom att ge djuren en röst på internationell nivå. Detta gör vi genom gemensamma kampanjer och politisk påverkan, bland annat via organisationerna Eurogroup for Animals och World Federation for Animals, där vi är medlemmar. Djurens Rätt är också medlemmar i Fur Free Alliance respektive Open Wing Alliance.

Stöd oss

Djurens Rätt är beroende av gåvor och medlemsavgifter för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt. Läs mer om hur du kan stödja Djurens Rätt.

Styrdokument

Policies

Politik

Protokoll och redovisning

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem