Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurförsök

Vad tycker Djurens Rätt om försök på djur?

Grunden för Djurens Rätts djursyn är att djur har rätt att bete sig naturligt och måste respekteras som unika individer. Djur är kännande varelser med intressen och behov som måste tillgodoses. Djur som utnyttjas i djurförsök har också förmågan att uppleva, att känna lidande och lust. Men djurförsök innebär att djur utsätts för lidande, och Djurens Rätt anser att detta är oacceptabelt.

Vi arbetar för ett avskaffande av djurförsök men så länge djurförsök utförs måste djurens förhållanden förbättras. Vi har kontakter med politiker och myndigheter för att förändra djursynen i lagstiftning och i andra bestämmelser. Dessutom arbetar vi mycket med opinionsbildning riktad mot allmänheten.

Länk till svaret

Hur ser Djurens Rätt på att vaccin mot covid-19 har testats på djur?

Läkemedelsföretagen är enligt lag skyldiga att utföra vissa tester vid framställning av vaccin och andra läkemedel. När det inte finns några djurfria metoder som uppfyller EU:s standard innebär det att de måste utföra djurförsök. Alla coronavacciner som är godkända i Sverige har testats på djur.

Vi förstår att det kan kännas olustigt att ta ett vaccin som testats på djur. Men att avstå vaccinering av etiska skäl kommer tyvärr inte att hjälpa de djur som redan har utsatts för försöken. Djurens Rätt arbetar aktivt för att påskynda övergången till djurfri forskning.

Vi vill understryka att förändringarna på det här området i första hand måste komma genom politiska initiativ. EU har genom försöksdjursdirektivet redan ställt upp ett mål om att alla djurförsök ska fasas ut så fort det är vetenskapligt möjligt att göra det. För att förverkliga det målet och åstadkomma en positiv förändring för försöksdjuren behövs det politisk vilja, lagändringar och satsningar på att ta fram djurfria forskningsmetoder.

Djurens Rätt arbetar med att uppmärksamma politikerna om de vetenskapliga bristerna i djurförsök och för att främja utveckling och användning av djurfria forskningsmetoder.

Länk till svaret

Hur många djur används i djurförsök?

År 2016 avslutades försök på 612 311 djur i försök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 411 934 fiskar och 4 796 bläckfiskar.

Djur kan utsättas för flera åtgärder eller ingrepp inom ramen för ett enskilt försök, vilket är mycket vanligt. Individer kan utnyttjas i samma försök i allt från timmar till flera år. Jordbruksverkets statistik redovisar antalet djur som försök avslutats på.

Länk till svaret

Vad är djurförsök?

Två definitioner för djurförsök används i Sverige, den svenska definitionen och EU:s. Enligt den svenska djurskyddslagen är det syftet med att använda djur som är avgörande för om det definieras som djurförsök.Enligt djurskyddslagen är det djurförsök då djur används för:

 • vetenskaplig forskning
 • sjukdomsdiagnos
 • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 • andra jämförliga ändamål.
  Det är också djurförsök
  - då djur används för framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra metoder används, och
  - bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper i de fall där djur kan orsakas lidande.

EU-definitionen är mer begränsad än den svenska definitionen, vilket innebär att det enligt den redovisas att färre djur utnyttjas i djurförsök än vad som redovisas enligt den svenska definitionen. Djurens Rätt redovisar alltid siffror enligt den svenska definitionen när inget annat anges.

Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem